Hvad er Vægtløftning?

Vægtløftning er en sportsgren hvor udøverne konkurrerer om at løfte tunge vægte monteret på en stang. Der konkurreres i dag i to forskellige discipliner, træk og stød. Her tager man det tungeste løft fra begge og lægger dem sammen til den såkaldte tokamp. Det er meget teknisk krævende løft, som stiller store krav til udøveren, i form af stabilitet, mobilitet, styrke og eksplosivt.


Træk:

Ved Træk, også kaldt ”Snatch” på engelsk, skal stangen løftes fra gulvet til over hovedet i en glidende bevægelse. Udøveren modtager normalt vægten i en hugsiddende stilling, hvorefter de rejser sig til en opretstående stilling. Derefter holdes vægten i ro, indtil løfteren modtager et "ned-signal".

Stød:

Ved Stød, også kaldt ”Jerk” på engelsk, løfter vægtløfteren vægten med en smal fatning på stangen, dette er ca. skulderbredde. I stød skal stangen ligeledes løftes til over hovedet, men den må hvile på skuldrene undervejs. Derefter holdes vægten i ro indtil løfteren modtager "ned-signalet".

Konkurrencer

Til konkurrencer, skal udøverne gennemføre 3 løft i begge discipliner, her vil 3 dommere bedømme løftet - en centerdommer samt to side dommere, placeret ca. 6 meter fra plateauet. Centerdommeren sidder centralt foran udøveren, mens de to side dommere sidder ca. 45 grader ud på hver side af udøveren. Et løft er godkendt hvis mindst 2 af de tre dommere har godkendt.