Foreningens forretningsbetingelser

Som medlem af VK Kono er du medlem af en forening og har et ansvar for at hjælpe med at gøre klubben til et behageligt sted at være. Dvs. at du:

 1. Efterlader klubbens lokaler i samme skik som du fandt dem, inkl. at sætte træningsudstyr på plads efter brug samt spritter af efter dig
 2. Ikke låner dit kort ud til andre medlemmer uden aftale med bestyrelsen/ledelsen.
 3. Indordner dig efter klubbens love og bestyrelsens beslutninger
 4. Ikke generer andre medlemmers træning eller på nogen måde krænker dem
 5. Ikke spiller musik højt fra egne medbragte enheder. Skal der spilles anden musik end den på radioen skal det aftales med de tilstedeværende i lokalet
 6. Ikke løber i klubbens lokaler
 7. Træner i passende træningstøj, dvs. altid i rene indendørssko, og ikke bruger maskiner og bænke i bar overkrop
 8. Brud på foreningens forretningsbetingelser kan i værste tilfælde lede til udvisning af klubben og adgangsforbud til klubbens lokaler

Betingelser for indmeldelse og træning i VK Kono

Organisationens juridiske navn Vægtløfterklubben Kono
Selskabsform: Forening
CVR : 30368886

Officiel e-mail adresse: info@vkkono.dk

Officiel web-adresse: https://www.vkkono.dk


Pris og betaling

  1. Det er en forudsætning for medlemskab af foreningen, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af foreningen og dennes leverandører.
  2. Tilbyder foreningen løbende træk skal du i forbindelse med din første betaling godkende, at foreningen fremover må trække kontingentet fra dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab, eller melder dig ud af foreningen.
  3. Beløbet du skal betale for medlemskabet af foreningen, trækkes automatisk via dit betalingskort.
  4. Du vil senest 8 dage inden hver betaling modtage en e-mail/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale.
  5. Foreningen benytter DIBS A/S, som er godkendt af NETS A/S til denne form for transaktioner. Alle transaktioner behandles krypteret, ingen kortdata er derfor synlig.
  6. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos foreningen, men hos DIBS A/S.
  7. Kvittering for betaling sendes pr mail. Når du tilmelder dig, accepterer du foreningens vilkår.
  8. Du stopper medlemskabet og den tilhørende kontingentbetaling ved at kontakte foreningen og eventuelt melde dig ud, se nærmere herom andetsteds på siden eller kontakt foreningen ved tvivl.
  9. Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender foreningen påmindelse pr. e-mail herom, og du må herefter foretage kontingentbetalingen eller en tilmelding med det nye betalingskort.
  10. Når du har modtaget det nye betalingskort, skal du logge ind i foreningens KLUBMODUL og rette dette.
  11. Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på foreningens KLUBMODUL som beskrevet ovenfor.
  12. Når du køber varer eller ydelser af foreningen via Hjemmesiden, trækkes din betaling af Nets A/S og håndteres krypteret af DIBS A/S
  13. Når du anvender Hjemmesiden til at betale for varer og ydelser m.m. fra foreningen, accepterer du, at foreningen administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i Hjemmesidevilkårene.
  14. Foreningen kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på Hjemmesiden. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på Hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.
  15. På Hjemmesiden kan der som udgangspunkt betales med følgende betalingsmidler: Dankort, Visa/Dankort i nogle tilfælde kan der ligeledes anvendes Mastercard med flere. Dette vil dog fremgå tydeligt flere steder på hjemmesiden.
  16. Betaling for ydelser såsom kontingent og holddeltagelse etc. sker forud. Varer købt i webshop betales først ved afsendelse eller udlevering af varen
  17. Foreningen benytter DIBS A/S som betalingsgateway. DIBS A/S er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og Nets A/S. Læs mere på dibs.dk om sikkerheden ved online betaling.
  18. Alle priser nævnt på Hjemmesiden er inklusive moms med mindre andet er nævnt


Fortrydelsesret

 1. Som udgangspunkt er der ingen fortrydelsesret på købte ydelser såsom kontingenter, holddeltagelser o.l. (se evt. "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 12") . I særlige tilfælde kan der træffes aftale om refundering ved fortrydelse med udbyderen af den pågældende ydelse i.e klubben, foreningen eller organisationen. Det påhviler forbrugeren selv at kontakte enten Klubmodul Kundeservice eller den sportsklub, forening eller organisation som leverer ydelsen, op til 14 dage efter købet har fundet sted i så fald.

Har du købt en vare har du 14 dages fortrydelsesret, fortrydelsesretten gælder fra leveringstidspunktet. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal varen returneres til den sportsklub, forening eller organisation, som leverer varen, inden udløbet af fortrydelsesfristen.


Personoplysninger

 1. Når du benytter Hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du er logget ind.
 2. Følsomme data, eksempelvis betalingskortinformationer, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"), kan identificeres ved at den pågældende adresse i browseren begynder med HTTPS
 3. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom. Der opbevares ingen personhenførbare oplysninger om dig
 4. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom.
 5. De oplysninger, du giver ved din brug af Hjemmesiden, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende anvendt i forbindelse med fakturering af indkøb hos nærværende forening via Klubmodul ApS eller Klubmoduls leverandører samt udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.
 6. Som registreret bruger hos foreningen eller foreningens leverandører har du altid mulighed for indsigt i de oplysninger, vi har samlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
 7. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

Brugernavn og adgangskode

 1. Ønsker du at tilmelde dig hold eller andre ydelser hos nærværende forening via Klubmodul, tildeles du et brugernavn og en adgangskode.
 2. Det er dit ansvar at opbevare brugernavn og adgangskode på betryggende vis og ikke videregive disse informationer til andre.
 3. Du kan bestille en ny adgangskode på denne hjemmeside, hvor du har oprettet dig som bruger.


Nyhedsbreve

 1. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve.
 2. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, udsender vi det til dig via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst.
 3. Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbreve ved at slette din profil på Hjemmesiden, eller ved at framelde dig nyhedsbreve enten via et link i nyhedsmailen eller på din profil via Hjemmesiden. I nyhedsbrevene kan der være reklamer for organisationens sponsorer og eller samarbejdspartnere.


Cookies

I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på din computer.

I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies"

Tekniske krav til brugerens computerudstyr

Der arbejdes på at optimere teknikken på Hjemmesiden, således at Hjemmesiden fungerer i de mest udbredte browsere (Chrome, Internet Explorer, Edge, Safari, Mozilla, Opera) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

Force majeure

 1. Vi er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).
 2. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:
 3. strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt
 4. civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig
 5. brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe
 6. umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler
 7. umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk
 8. en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.
 9. Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.